Komandos

Iš GTA-Online Wikipedia.
15:17, 5 liepos 2014 versija naudotojo Blantas (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

Serverio komandos

Visų pirma serverį galima kontroliuoti įvairiais būdais. Pirmasis valdymo būdas - tai serverio kontroliavimas naudojant pačio serverio konsolėje.

Įsijunkime savo serverį. Norėdami vykdyti įvairius veiksmus, komandas turėsime rašyti atsidariusioje konsolėje. Pirmiausia įrašykime komandą cmdlist ir paspauskime ENTER klavišą. Matome, jog serveris atspausdino tam tikrą tekstą, pažvelkime į jį:

Console Commands:
  echo
  exec
  cmdlist
  varlist
  exit
  kick
  ban
  gmx
  changemode
  say
  reloadbans
  reloadlog
  players
  banip
  unbanip
  gravity
  weather
  loadfs
  unloadfs
  reloadfs

Taigi ši komanda cmdlist atvaizduoja komandų sąrašą, kurias galime naudoti konsolėje. Deja čia atvaizduotos ne visos įmanomos komandos. Štai jų pilnas sąrašas su paaiškinimais:

Komanda Parametrai Veiksmas
announce 0 arba 1 Pakeičiamas privatumas. 0 - serveris nebus rodomas SA-MP serverių naršyklėje, 1 - rodomas.
ban id Užblokuojamas žaidėjas, kurio ID įvedėte.
banip ip[] Užblokuojamas įvestas IP adresas.
bind ip[] Priverčia serverį naudoti įvestą ip, tačiau nurodytas ip turi būti suderintas su tinklo plokšte.
changemode gamemode[] Pakeičiamas serveryje naudojamas gamemode į jūsų įrašytą gamemode.
cmdlist (-) Atvaizduojamas komandų sąrašas.
echo tekstas[] Atspausdinamas įvestas tekstas konsolėje.
exec failo_pavadinimas[] Atidaromas tekstinė byla, kurios pavadinimą įvedėte.
exit (-) Sustabdomas serverio veikimas.
filterscripts filterscriptai[] Aktyvių filterscriptų sąrašas.
gamemode0 gamemode[], kiekis Nustatomas pasirinktas gamemode bei kiekis, kiek kartų bus naudojamas šis gamemode.
gamemode1 gamemode[], kiekis
gamemode10 gamemode[], kiekis
gamemode11 gamemode[], kiekis
gamemode12 gamemode[], kiekis
gamemode13 gamemode[], kiekis
gamemode14 gamemode[], kiekis
gamemode15 gamemode[], kiekis
gamemode2 gamemode[], kiekis
gamemode3 gamemode[], kiekis
gamemode4 gamemode[], kiekis
gamemode5 gamemode[], kiekis
gamemode6 gamemode[], kiekis
gamemode7 gamemode[], kiekis
gamemode8 gamemode[], kiekis
gamemode9 gamemode[], kiekis
gamemodetext pavadinimas[] Pakeičiamas serveryje naudojamo gamemode pavadinimas į įvestą tekstą.
gmx (-) Serveris įjungs patį pirmąjį gamemode, kuris nustatytas server.cfg byloje.
gravity float:gravitacija Pakeičiama serverio gravitaciją į jūsų įvestą realujį skaičių.
hostname name[] Pakeičiamas serverio pavadinimas į įvestą tekstą.
incar_rate rate Minimalus milisekundžių kiekis, per kurį žaidėjo informacija siunčiama serveriui kuomet jis būna tranporto priemonėje.
kick id Išspiriamas iš serverio žaidėjas, kurio ID įvedėte.
lanmode 0 arba 1 Pakeiča lanmode rėžimą. 0 - išjungia, 1 - įjungia.
loadfs filterscript[] Paleidžiamas įvestas filterscript'as.
logqueries 0 arba 1 1 - įjungiamas jungimųsi prie serverio fiksavimas, 0 - išjungiamas. Įjungus šį parametrą, bus parodomi visi prisijungimai prie serverio aprašyti prie aukščiau esančio kintamojo „query“.
mapname pavadinimas[] Pakeičiamas serverio žemėlapio pavadinimas į įvestą tekstą.
max_players žaidėjų_kiekis Nustato maksimalų leistiną žaidėjų kiekį serveryje.
maxnpc npc_kiekis Nustato maksimalų leistiną NPC kiekį serveryje.
myriad 0 arba 1 Reikšmė nežinoma.
nosign tekstas[] Reikšmė nežinoma.
onfoot_rate rate Minimalus milisekundžių kiekis, per kurį žaidėjo informacija siunčiama serveriui kuomet jis nėra tranporto priemonėje.
output 0 arba 1 1 - ?, 0 - ?.Šis nustatymas neturi įtakos, jei serveris veikia Windows platformoje.
password slaptažodis[] Nustatomas slaptažodis, kurį reikės įvesti norint prisijungti į serverį.
players (-) Rodoma serveryje esančių žaidėjų informaciją, įskaitant IP adresus, bei ping.
plugins plugin'ai[] Serverio naudojamų plugin'ų sąrašas.
port prievadas[] Nustatomas serverio prievadas.
query 0 arba 1 0 - išjungiamas galimas jungimasis prie serverio (dvipusis ryšys - angl. „socket connection“), 1 - ryšys įgalinamas.
rcon 0 arba 1 Nustatomas nuotolinio serverio valdymo galimybė. 0 - išjungia, 1 - įjungta.
rcon_password slaptažodis[] Pakeičiamas serverio slaptažodis į įvestąjį.
reloadbans (-) Bus ištrinama informacija iš samp.ban bylos, kurioje saugoma blokavimų informacija.
reloadfs filterscript[] Sustabdomas bei paleidžiamas iš naujo įvestas filterscript'as.
reloadlog (-) Bus ištrinama informacija iš server_log bylos.
say tekstas[] Parodomas įvestas tekstas, žaidėjams esantiems žaidime.
sleep kintamasis Laiko tarpas tarp serverio vykdomų procesų, per kurį serveris nieko nevykdo. Naudojant didesnę reikšmę, serveriui prireiks mažiau išteklių, kadangi procesai vyks rečiau, tačiau dėl to kentės žaidimo kokybė. Naudojant mažesnę reikšmę, serveris sunaudos daugiau resursų, tačiau pagerės serverio darbas, visi jo vykdomi procesai taps tikslesni.
stream_distance atstumas Atstumas dvimatėje plokštumoje, kuriam esant tarp prisijungusių žaidėjų bus atnaujinama žaidėjų informacija.
stream_rate rate Milisekundžių kiekis, kuris turi praeiti kol tikrins stream_distance atstumą su atstumu esančių tarp žaidėjų.
timestamp 0 arba 1 1 - įjungiamas laiko žymeklis prie kiekvieno įrašo server_log byloje, 0 - išjungiamas.
unbanip ip[] Atblokuojams įvestas IP adresas.
unloadfs filterscript[] Sustabdomas įvesto filterscript'o veikimas.
varlist (-) Atvaizduojami serverio pagrindiniai kintamieji, bei jų reikšmės.
version tekstas[] Serverio versija.
weapon_rate rate Minimalus milisekundžių kiekis, per kurį žaidėjo informacija siunčiama serveriui kuomet jis naudojasi ginklais.
weather oras Pakeičiamas serverio oras į jūsų įvestą.
weburl adresas[] Pakeičiamas serverio internetinis puslapis į įvestąjį.
worldtime laikas Nustatomas globalus serverio laikas į įvestąjį.

Nuo 0.3c R2 versijos galimos komandos:

Komanda Parametrai Veiksmas
logtimeformat datos_formatas[] Nustato datos formatą, ties kiekvienu sakiniu server_log byloje. Pavyzdžiui nustačius reikšmę į "[%Y/%m/%d/ %H:%M:%S]", data bus atvaizduojama taip: "[metai/mėnuo/diena/ valanda:minutė:sekundė]".

Nuo 0.3e RC1 versijos galimos komandos:

Komanda Parametrai Veiksmas
chatlogging 0 arba 1 Kontroliuojamas pokalbių lango pranešimų saugojimą į „server_log.txt“ bylą. 1 - žinutės bus įrašomos į bylą, 0 - nebus.

Nuo 0.3z R1 versijos galimos komandos:

Komanda Parametrai Veiksmas
messageholelimit limitas Parametras skirtas apsisaugoti nuo „DoS“ tipo atakų. Numatytoji reikšmė yra sveikasis skaičius lygus 3000. Nustatymo reikšmę galima keisti ir serveriui esant aktyviam.
lagcompmode (shotcompmode) 0, 1 arba 2 Parametras skirtas kontroliuoti šūvių kompensacijos metodą. Nustačius reikšmę lygią 0 - iui, joks delsos kompensavimo metodas nebus taikomas. Reikšmei esant lygiai 1 - ui, delsos kompensavimo rėžimas bus taikomas žaidėjų pozicijai ir pasisukimui. Nustačius reikšmę lygią 2 - ui, žaidėjų paleistiems šūviais žaidėjų pasisukimo kampas neturės įtakos. Numatytoji reikšmė lygi 1 - ui.
lagcomp „On“ arba „Off“ Serveris automatiškai nustato reikšmę tikrindamas kitą serverio parametrą lagcompmode.

Nuo 0.3z R2 versijos galimos komandos:

Komanda Parametrai Veiksmas
ackslimit limitas ? Numatytoji reikšmė yra sveikasis skaičius lygus 1000.
messageslimit limitas ? Numatytoji reikšmė lygi 500.
playertimeout kiekis ? Numatytoji reikšmė lygi 10000.

Nuo 0.3z R3 versijos galimos komandos:

Komanda Parametrai Veiksmas
minconnectiontime laikas milisekundėmis Parametras skirtas kontroliuoti, kas kiek laiko į serverį bus priimamas išorinis prisijungimas. Nustačius šio parametro reikšmę lygią 1000 - iui, į serverį gebės prisijungti tik vienas asmuo per 1 sekundę. Numatytoji reikšmė yra sveikasis skaičius lygus 0.

Panaikinti nustatymai

Serverio nustatymai, kurie nebeegzistuoja dabartinėje SA-MP 0.3.7 R2-2 versijoje:

Komanda Parametrai Veiksmas Panaikinta
anticheat 0 arba 1 1 - nurodoma, jog serveris turi naudoti apsaugos priemones, 0 - apsaugos priemonės nenaudojamos. 0.2.2 R3
density_multiplier multiplier Reikšmė nežinoma. Šis nustatymas egzistavo tik 0.2.5 versijoje, kurios oficialaus išleidimo nebuvo. n/a
incar_rate_idle rate Reikšmė nežinoma. Šis nustatymas egzistavo tik 0.2.5 versijoje, kurios oficialaus išleidimo nebuvo. n/a
instagib 0 arba 1 Nurodo, ar žaidėjas turi mirti peršautas nuo vienos kulkos. 1 - ypatybė įjungiama, 0 - išjungiama. 0.3a
onfoot_rate_idle rate Reikšmė nežinoma. Šis nustatymas egzistavo tik 0.2.5 versijoje, kurios oficialaus išleidimo nebuvo. n/a

Paaiškinimai

Reikšmė
Šio parametro naudojimo serveris neriboja.
Šio parametro keisti negalima, jei serveris aktyvus.
Šio parametro keisti negalima.

Kiti komandų vykdymo metodai

Daugumą šių nustatymų galite kontroliuoti tekstinėje byloje server su plėtiniu cfg. Atsidarykite jį ir prie norimos komandos parašykite jums reikalingą reikšmę. Jei byloje nėra jums reikiamos komandos, tuomet ją įrašykite naujoje eilutėje.

Kitas būdas valdyti serverį - tai serverio valdymas per nuotolį (ang. remote console). Šis įrankis yra jūsų GTA San Andreas žaidimo pagrindiniame aplanke bei pačioje SA-MP kliento programoje.

Šiuo metu RCON įrankis nėra įdiegtas pačiame kliente, todėl norėdami jį pasileisti turite jo paleidimą atlikti rankiniu būdu. Jei apie tai nenusimanote, patariame pasinaudoti vienu iš šių skriptų ( daugiau informacijos apie jį surasite paspaudę atitinkamą nuorodą ):

Failas Autorius
RCON remote console starter Kwarde

Visas minėtas komandas taip pat galite naudoti funkcijoje SendRconCommand.

Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer