VectorSize

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

VectorSize

Funkcijos pavadinimas VectorSize
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Matematinės Funkcijos.png Matematinės Funkcijos
Biblioteka a_samp.inc
Atsiradimas 0.3z RC3

Aprašymas

Funkcija skirta suskaičiuoti vektoriaus ilgį (modulį).

Sintaksė

(Float:x, Float:y, Float:z)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.Float:x Taško erdvėje X koordinatė.
Šis parametras yra privalomas.Float:y Taško erdvėje Y koordinatė.
Šis parametras yra privalomas.Float:z Taško erdvėje Z koordinatė.


Grąžinama reikšmė:
Grąžinamas pasirinkto vektoriaus ilgis.

Pavyzdys

Funkcija skirta apskaičiuoti atstumų tarp dviejų taškų

Funkcija apskaičiuos atstumą tarp dviejų taškų trimatėje erdvėje (0, 10, 0 bei 0, 0, 0).

Blantas 11:54, 22 sausio 2014 (EET)

main()
{
        new Float:x1 = 0,
            Float:y1 = 10,
            Float:z1 = 0;
           
        new Float:x2 = 0,
            Float:y2 = 0,
            Float:z2 = 0;
           
        new Float:Atstumas = GetDistanceBetweenPoints(x1, y1, z1, x2, y2, z2);
        printf("Atstumas lygus %0.3f", Atstumas); // Atstumas lygus 10.000
}

stock Float:GetDistanceBetweenPoints(Float:x1, Float:y1, Float:z1, Float:x2, Float:y2, Float:z2)
{
    x1 -= x2;
    y1 -= y2;
    z1 -= z2;
    return VectorSize(x1, y1, z1);
}

Istorija

Release Candidate
0.3z RC3 Pridėta papildoma matematinė funkcija skirta suskaičiuoti vektoriaus ilgį (modulį).

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su VectorSize veikimu.

 • acos: Išgauti arkkosinuso reikšmę.
 • asin: Išgauti arksinuso reikšmę. arksinusas
 • atan2: Išgauti arktangento reikšmę atitinkančiame ketvirtyje.
 • atan: Išgauti arktangento reikšmę.
 • clamp: Apriboti skaičiaus reikšmę.
 • float: Paversti sveikąjį skaičių į dešimtainę trupmeną.
 • floatabs: Išgauti skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį).
 • floatadd: Sudėti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcmp: Palyginti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcos: Išgauti kosinuso reikšmę.
 • floatdiv: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų dalmenį (santykį).
 • floatfract: Išgauti dešimtainės trupmenos trupmeninę dalį.
 • floatlog: Išgauti dešimtainės trupmenos logaritmą.
 • floatmul: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų sandaugą.
 • floatpower: Išgauti dešimtainės trupmenos pakeltos n laipsniu reikšmę.
 • floatround: Suapvalinti dešimtainę trupmeną iki sveikųjų dalių.
 • floatsqroot: Išgauti dešimtainės trupmenos kvadratinę šaknį.
 • floatstr: Paversti eilutę į dešimtainę trupmeną.
 • floatsub: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų skirtumą.
 • floattan: Išgauti tangento reikšmę.
 • max: Išgauti didesniąją reikšmę.
 • min: Išgauti mažesniąją reikšmę.
 • random: Išgauti atsitiktinę sveikojo skaičiaus reikšmę.
 • VectorSize: Išgauti vektoriaus ilgį (modulį).
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer