ShowPlayerDialog

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

ShowPlayerDialog

Funkcijos pavadinimas ShowPlayerDialog
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Dialogų Funkcijos.png Dialogų Funkcijos
Biblioteka a_samp.inc
Atsiradimas 0.3a RC5-1
Pakeitimai 0.3a RC5-2, 0.3a RC5-2, 0.3a RC5-2, 0.3a RC5-2, 0.3a RC5-2, 0.3a RC5-2, 0.3a RC6-1, 0.3a RC6-1, 0.3a RC7-1, 0.3d RC2, 0.3d RC9-2, 0.3e RC1, 0.3.7 RC3

Aprašymas

Funkcija skirta parodyti žaidėjui dialogą (langą su tam tikrais elementais). Galimi dialogų stiliai:

ID Priskirta reikšmė Paaiškinimas
< 0 n/a Bet koks žaidėjui rodomas ankstesnis dialogas yra paslepiamas.
0 DIALOG_STYLE_MSGBOX Paprastas dialogas su neformatuotu tekstu viduje.
1 DIALOG_STYLE_INPUT Dialogas su neformatuotu tekstu viduje bei teksto įvedimo laukeliu.
2 DIALOG_STYLE_LIST Dialogas, kurio teksto kiekviena eilutė paversta į atskirą pasirinkimą.
3 DIALOG_STYLE_PASSWORD Dialogas su neformatuotu tekstu viduje bei šifruojamu teksto įvedimo laukeliu.
4 DIALOG_STYLE_TABLIST Dialogas, kurio teksto kiekviena eilutė paversta į atskirą pasirinkimą, o eilutės viduje sukuriami stulpeliai kas kiekvieną tabuliavimo ženklą.
5 DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS Dialogas, kurio teksto kiekviena eilutė paversta į atskirą pasirinkimą, o eilutės viduje sukuriami stulpeliai kas kiekvieną tabuliavimo ženklą. Pirmoje eilutė atvaizduojama kaip stulpelių antraštės.

Sintaksė

(playerid, dialogid, style, caption[], info[], button1[], button2[])

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo, kuriam rodomas dialogas, ID.
Šis parametras yra privalomas.dialogid Dialogo ID, pagal kurį bus tikrinami žaidėjo atlikti veiksmai.
Šis parametras yra privalomas.style Dialogo stilius. Galimos reikšmės nurodytos aukščiau esančioje lentelėje.
Šis parametras yra privalomas.caption[] Dialogo rodomos antraštės reikšmė.
Šis parametras yra privalomas.info[] Dialogo esančio teksto reikšmė.
Šis parametras yra privalomas.button1[] Kairiojo mygtuko reikšmė.
Šis parametras yra privalomas.button2[] Dešiniojo mygtuko reikšmė.


Grąžinama reikšmė:
Ši funkcija neturi grąžinamos reikšmės.

Pavyzdys

Paprasto dialogo naudojimas

Žaidėjui prisijungus į serverį, jam bus parodomas dialogas. Paspaudus dešinįjį dialogo mygtuko, žaidėjus bus išmetamas iš serverio.

Blantas 15:01, 17 rugpjūčio 2013 (EEST)

public OnPlayerConnect(playerid)
{
        ShowPlayerDialog(playerid,0,DIALOG_STYLE_MSGBOX,"DIALOG_STYLE_MSGBOX","Serverio taisyklės\n\nNesukčiauk ir būsi nenubaustas!","Sutinku","Nesutinku");
        return 1;
}
public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
{
        if(dialogid == 0) //Jei dialogid bus lygus 0
        {
                if(!response) //Jei paspaudė mygtuką "Nesutinku"
                {
                        Kick(playerid);
                }
                return 1;
        }
        return 0;
}

Papildoma

 • Rodant dialogą, kurio ID yra mažesnis nei 0, ankstesnis žaidėjui rodomas dialogas bus paslėptas.
 • Didžiausias galimas dialogo ID yra 32767.
 • Dialogo antraštės simbolių kiekis neturėtų viršyti 64. Priešingu atveju simboliai esantys už šios ribos gali būti neatvaizduojami.
 • Dialogo turinyje galima naudoti specialius simbolius, pavyzdžiui, skirtus pridėti naują eilutę („\n“) ar įterpti tabuliavimo ženklą („\t“).
 • Paliekant dešiniojo dialogo mygtuko reikšmę lygią "", žaidėjas tematys vieną mygtuką (kairįjį).
 • Dialogo antraštės bei turinio tekstuose įmanoma pritaikyti norimas spalvas.
 • Į teksto įvedimo laukelį galime įvesti neilgesnį tekstą nei 128 simboliai.
 • Maksimalus vienos stulpelių eilutės ilgis - 256 simboliai, maksimalus simbolių kiekis vienos eilutės viename stulpelyje - 128.
 • Pradinė antraštės teksto spalva - #c0bcc0.
 • Pradinė pagrindinio teksto spalva - #a8c4e0.
 • Dialogo mygtukų teksto spalva - #c8c8c8.
 • Galimų dialogų stilių išvaizdos pavyzdžiai:
0 - (DIALOG_STYLE_MSGBOX)
1 - (DIALOG_STYLE_INPUT)
2 - (DIALOG_STYLE_LIST)
3 - (DIALOG_STYLE_PASSWORD)
Vaizdas:DIALOG STYLE TABLIST.png
4 - (DIALOG_STYLE_TABLIST)
Vaizdas:DIALOG STYLE TABLIST HEADERS.png
5 - (DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS)

Istorija

Release Candidate
0.3a RC5-1 Pridėta galimybė žaidėjui parodyti dialogą su pasirinktais elementas.
0.3a RC5-2 Ištaisyta klaida, susijusi su sąrašo elementų peržiūra.
0.3a RC5-2 Nuo šiol dialoge atvaizduojant sąrašo elementus, parametro „inputtext“ reikšmė bus lygi pasirinkto sąrašo elemento reikšmei.
0.3a RC5-2 Ištaisyta klaida, susijusi su dialogo pločiu.
0.3a RC5-2 Pokalbių lango pranešimo laukelis bus paslepiamas žaidėjui rodant dialogą.
0.3a RC5-2 Nuo šiol dialogo ID reikšmei esant mažesnei už 0, dialogas bus paslepiamas.
0.3a RC5-2 Įgalinta galimybė naudoti tabuliavimo ženklą (\t) dialogo turinyje.
0.3a RC6-1 Dialogo turinyje esančių simbolių limitas nustatytas į 4096.
0.3a RC6-1 Ištaisyta klaida, susijusi su dialogų su neigiamu ID rodymu, žaidėjui nematant jokių ankstesnių dialogų.
0.3a RC7-1 Ištaisytos klaidos, susijusios su dialogais su teksto įvedimo laukeliu, žaidėjui renkantis išvaizdą.
0.3d RC2 Pridėtas naujas dialogo stilius - DIALOG_STYLE_PASSWORD, skirtas užmaskuoti žaidėjo įvestą tekstą.
0.3d RC9-2 Ištaisya Pause menu naudojamas, GUI langų rodymo metu.
0.3e RC1 Dialogai nuo šiol turi antraštės foną.
0.3.7 RC3 Pridėtas nauji dialogo stiliai - DIALOG_STYLE_TABLIST bei DIALOG_STYLE_TABLIST_HEADERS, skirti išrikiuoti informaciją stulpeliais pagal tabuliavimo žymę.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su ShowPlayerDialog veikimu.

Dialogai
 • OnDialogResponse: Iškviečiama žaidėjui atlikus veiksmą GUI lange.
 • ShowPlayerDialog: Parodyti žaidėjui GUI dialogą.
Kiti grafinės sąsajos elementai
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer