SetPlayerObjectMaterial

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Aprašymas

Paskirtis:
Funkcija skirta pakeisti žaidėjo objekto išvaizdą, nustatant tekstūras, priklausančias kitam modeliui, bei spalvą.
Svarbu:
Naudojimas: Ši funkcija egzistuoja tik nuo SA-MP 0.3e versijos. Prieš tai buvusiose versijose jos naudoti negalėsite.

Sintaksė

(Funkcija neturi parametrų.)

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo ID, kuriam priklauso objektas.
Šis parametras yra privalomas.objectid Objekto ID, kurio išvaizda keičiama.
Šis parametras yra privalomas.materialindex Nustatomos tekstūros numeris.
Šis parametras yra privalomas.modelid Modelio ID, kuriame yra pritaikomos tekstūros. Nustačius reikšmę lygią 0, tekstūra bus permatoma.
Šis parametras yra privalomas.txdname[] Pritaikomos tekstūros bylos pavadinimas. Nustačius reikšmę lygią „none“, tekstūra bus permatoma.
Šis parametras yra privalomas.texturename[] Pritaikomos tekstūros pavadinimas. Nustačius reikšmę lygią „none“, tekstūra bus permatoma.
Šis parametras yra privalomas.materialcolor Nustatoma objekto spalva ABGR formatu (permatomumas, mėlyna, žalia, raudona). Nustačius reikšmę lygią 0, spalva pakeista nebus.

Grąžinama reikšmė:
Ši funkcija neturi grąžinamos reikšmės.

Pavyzdys

Komanda, kuria sukuriamas žaidėjo objektas bei pakeičiama jo tekstūra, naudojant kito modelio tekstūrą.

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
	if(!strcmp(cmdtext, "/objektas", true))
	{
    	new Float:X, Float:Y, Float:Z;
    	new objektas;
    	GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
    	objektas = CreatePlayerObject(playerid, 19371, X, Y, Z+0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 300.0);
    	SetPlayerObjectMaterial(playerid, myobject, 0, 19341, "egg_texts", "easter_egg01", 0xFFFFFFFF);
	}
  	return 0;
}

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su SetPlayerObjectMaterial veikimu.

Globalūs objektai
 • CancelEdit: Nutraukti objekto redagavimo rėžimą.
 • EditObject: Leisti žaidėjui redaguoti globalų objektą.
 • GetObjectPos: Išgauti globalaus objekto pozicijos koordinates.
 • GetObjectRot: Išgauti globalaus objekto pasisukimo laipsnius.
 • MoveObject: Judinti globalų objektą į naują poziciją.
 • SetObjectRot: Nustatyti globalaus objekto pasisukimo laipsnius.
 • StopObject: Sustabdyti judantį globalų objektą.
Žaidėjų objektai
 • SetPlayerObjectMaterial: Pakeisti žaidėjo objekto tekstūras bei spalvą.

Serverio iškviečiamos funkcijos
 • OnObjectMoved: Iškviečiama globaliam objektui baigus judėti.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer