SetPlayerAttachedObject

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

SetPlayerAttachedObject

Funkcijos pavadinimas SetPlayerAttachedObject
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Objektų Funkcijos.png Objektų Funkcijos
Biblioteka a_objects.inc
Atsiradimas 0.3c RC1
Pakeitimai 0.3d RC6, 0.3e RC7

Aprašymas

Funkcija skirta prilipdyti objektą prie žaidėjo. Prie kiekvieno žaidėjo įmanoma prilipdyti žaidimo objektus, pasirenkant norimą atstumą nuo norimos kūno dalies, objekto pasisukimo kampus bei objekto matmenis. Šiuo metu maksimalus prilipdomų objektų kiekis yra 10. Objektai prilipdomi nurodant specialią vietą, kuri gali būti sveikųjų skaičių intervale nuo 0 iki 9.

Objektų pozicija parenkama nurodžius žaidėjo kūno dalį, prie kurios objektas bus prilipdomas. Galimos kūno dalys bei jų ID:

ID Kūno dalis Kūno Dalys Objektams.png
1 Stuburas
2 Galva
3 Viršutinė kairiosios rankos dalis
4 Viršutinė dešiniosios rankos dalis
5 Kairioji plaštaka
6 Dešinioji plaštaka
7 Kairioji šlaunis
8 Dešinioji šlaunis
9 Kairioji pėda
10 Dešinioji pėda
11 Dešinioji blauzda
12 Kairioji blauzda
13 Kairysis dilbis
14 Dešinysis dilbis
15 Kairysis raktikaulis
16 Dešinysis raktikaulis
17 Kaklas
18 Žandikaulis

Sintaksė

(playerid, index, modelid, bone, Float:fOffsetX = 0.0, Float:fOffsetY = 0.0, Float:fOffsetZ = 0.0, Float:fRotX = 0.0, Float:fRotY = 0.0, Float:fRotZ = 0.0, Float:fScaleX = 1.0, Float:fScaleY = 1.0, Float:fScaleZ = 1.0, materialcolor1 = 0, materialcolor2 = 0)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo, prie kurio prilipdomas objektas, ID.
Šis parametras yra privalomas.index Galimo prilipdyto objekto numeris.
Šis parametras yra privalomas.modelid Prilipdomo objekto modelis.
Šis parametras yra privalomas.bone Kūno dalis, prie kurios objektas bus prilipdomas.

Neprivalomi parametrai

Šis parametras nėra privalomas.Float:fOffsetXAtstumas nuo kaulo iki prilipdomo objekto pozicijos X ašyje. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fOffsetYAtstumas nuo kaulo iki prilipdomo objekto pozicijos Y ašyje. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fOffsetZAtstumas nuo kaulo iki prilipdomo objekto pozicijos Z ašyje. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fRotXPrilipdomo objekto pasisukimo laipsniai X ašies atžvilgiu. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fRotYPrilipdomo objekto pasisukimo laipsniai Y ašies atžvilgiu. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fRotZPrilipdomo objekto pasisukimo laipsniai Z ašies atžvilgiu. Numatytoji reikšmė 0.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fScaleXPrilipdomo objekto matmenys X ašyje. Numatytoji reikšmė 1.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fScaleYPrilipdomo objekto matmenys Y ašyje. Numatytoji reikšmė 1.0.
Šis parametras nėra privalomas.Float:fScaleZPrilipdomo objekto matmenys Z ašyje. Numatytoji reikšmė 1.0.
Šis parametras nėra privalomas.materialcolor1Pirmosios objekto tekstūros spalva. Numatytoji reikšmė 0.
Šis parametras nėra privalomas.materialcolor2Antrosios objekto tekstūros spalva. Numatytoji reikšmė 0.


Grąžinama reikšmė:
Grąžinama reikšmė true, jei prilipdymas įvyko, priešingu atveju - false.

Pavyzdys

Elementarus objekto prilipdymas

Žaidėjui, atsiradus žaidimo pasaulyje, prie jo galvos bus prilipdomas objektas.

Blantas 8:47, 20 kovo 2012 (EEST)

public OnPlayerSpawn(playerid)
{
        /* Prie žaidėjo galvos prilipdomas vėžlio objektas, kaip galimas trečias prilipdomas objektas. */
        SetPlayerAttachedObject(playerid, 3, 1609, 2);

        /* Prie žaidėjo galvos prilipdoma balta skrybėlė bei nudažoma žaliai. */
        SetPlayerAttachedObject(playerid, 3, 19487, 2, 0.101, -0.0, 0.0, 5.50, 84.60, 83.7, 1, 1, 1, 0xFF00FF00);
        return 1;
}

Papildoma

 • Prilipdomo objekto kurti su CreateObject ar CreatePlayerObject funkcijomis nereikia.
 • Maksimalus prilipdytų objektų prie žaidėjo kūno kiekis yra MAX_PLAYER_ATTACHED_OBJECTS (10).

Istorija

Release Candidate
0.3c RC1 Atnaujintos funkcijos skirtos darbui su prilipdomais objektais prie žaidėjų kūno. Senosios funkcijos, SetPlayerHoldingObject, IsPlayerHoldingObject ir StopPlayerHoldingObject, yra pašalintos, nes jos leisdavo prilipdyti tik vieną daiktą prie žaidėjo. Naujosios funkcijos, SetPlayerAttachedObject, RemovePlayerAttachedObject, IsPlayerAttachedObjectSlotUsed, leis prilipdyti iki 5 objektų.
0.3d RC6 Padidintas MAX_PLAYER_ATTACHED_OBJECTS maksimalus prilipdytų prie žaidėjo objektų skaičiaus limitas iki 10 (ankstesnis - 5).
0.3e RC7 Atnaujinta SetPlayerAttachedObject funkcija. Nuo šiol joje reiks nustatyti tekstūros spalvą.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su SetPlayerAttachedObject veikimu.

Globalūs objektai
 • CancelEdit: Nutraukti objekto redagavimo rėžimą.
 • EditObject: Leisti žaidėjui redaguoti globalų objektą.
 • GetObjectPos: Išgauti globalaus objekto pozicijos koordinates.
 • GetObjectRot: Išgauti globalaus objekto pasisukimo laipsnius.
 • MoveObject: Judinti globalų objektą į naują poziciją.
 • SetObjectRot: Nustatyti globalaus objekto pasisukimo laipsnius.
 • SetPlayerAttachedObject: Prilipdyti objektą prie žaidėjo kaulo.
 • StopObject: Sustabdyti judantį globalų objektą.
Žaidėjų objektai

Serverio iškviečiamos funkcijos
 • OnObjectMoved: Iškviečiama globaliam objektui baigus judėti.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer