Kategorija:San Andreas Multiplayer 0.3e

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

San Andreas Multiplayer 0.3e R2

San Andreas Multiplayer 0.3e R2 (2012-07-13)

 • Patobulina serverio apsauga siekiant apsaugoti ryšį.
 • Pridėta galimybė kontroliuoti pokalbių lango pranešimų saugojimą į „server_log.txt“ bylą, keičiant naujojo nustatymo „chatlogging“ reikšmę į 1 - žinutės bus įrašomos į bylą, 0 - nebus. Visa tai galite nustatyti pagrindinėje serverio nustatymų byloje - „server.cfg“ arba tiesiogiai serverio konsolėje.

San Andreas Multiplayer 0.3e

San Andreas Multiplayer 0.3e (2012-05-08)

 • Oficialus versijos išleidimas.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC8 (2012-05-04)

 • Ištaisyta klaida, susijusi su textdraw'ų paspaudimais bei objektų redagavimo rėžimu, žaidimui vykstant konkretaus dydžio lange.
 • Serveriui patyrus nesavaiminį išsijungimą Windows aplinkoje, bus surenkama detalesnė informacija apie išsijungimą.
 • Žaidėjui pradėjus žaidimą (t.y. atsi'spawn'inus), jo užšaldymo būsena bus nustatoma į pradinę, bus panaikintas funkcijos TogglePlayerControllable poveikis.
 • Su galutiniu versijos paskelbimu taip pat pranešta, jog 0.3e versijoje serveriai galės talpinti iki 1000 žaidėjų vienu metu, tačiau versijos su didesniu žaidėjų limitu galimos tik privačiai kreipiantis į modifikacijos kūrėjus su svariais įrodymais, jog minėtoji versija yra reikalinga.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC7-3 klientas (2012-04-29)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios, objekto tekstūros pakeitimas tekstu nebuvo galimas su tam tikromis tekstūrų fono reikšmėmis.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC7-2 klientas (2012-04-22)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios, konkretaus objekto pakeistos tekstūros buvo pritaikomos visiems to pačio modelio objektams.
Objekto tekstūros pakeitimas tekstu.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC7 (2012-04-21)

 • Pridėta galimybė pakeisti objekto tekstūras norimu tekstu su naujomis funkcijomis SetObjectMaterialText bei SetPlayerObjectMaterialText.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios nuleidus žaidimą (ALT-TAB), žaidėjai buvo atvaizduojami su surakintomis rankomis.
 • Nuo šiol vandens bei oro transporto priemonių sėdynių ID yra mažiau apriboti, t.y. žaidėjus įmanoma pasodinti į daugiau vietų.
 • Atnaujinta SetPlayerAttachedObject funkcija. Nuo šiol joje reiks nustatyti tekstūros spalvą.
 • Tekstūrų spalvų formatas pakeistas į ARGB (permatomumas-raudona-žalia-mėlyna).
 • Pridėta keletas naujų objektų.
Pašalintų objektų atkūrimas pakeistomis tekstūromis.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC6 (2012-04-04)

 • Pridėta galimybė keisti žaidime naudojamų objektų išvaizdą, nustatant norimas tekstūras.
 • Pridėta papildoma funkcija GetVehicleModelInfo skirta išgauti specialią informaciją apie norimą žaidimo transporto priemonės modelį.
 • Panaikintos Pay'n'Spray žemėlapyje buvusios ikonos.
 • Žaidėjo galvos automatinis pasisukimas bus išjungtas, žaidėjui naudojantis objektų redagavimo rėžimu.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidimas išsijungdavo, naikinant transporto priemonę, žaidėjo kamerai būnant tam tikroje būsenoje.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios retkarčiais žaidėjai negalintys judėti, kitiems žaidėjams buvo atvaizduojami kaip judantys.
 • Pridėta keletas naujų objektų.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC5 (2012-03-22)

 • Ištaisyta klaida ankstesnėje bandomojoje versijoje susijusi su transporto priemonių savaiminiu susinaikinimu, transporto priemonei nuskendus.
 • Pridėta papildoma apsauga OnDialogResponse callback'ui.
 • Ištaisyta klaida susijusi su vienu iš SA-MP papildomų objektų pridėtu ankstesnėse versijose.
 • Pridėta galimybė kurti textdraw'us specialiam žaidėjui. Tokie textdraw'ai egzistuos tik nurodytam žaidėjui bei neįtakos kitų klientų.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios išjungus textdraw'ų pasirinkimo rėžimą, textdraw'ai vistiek buvo pažymėti lyg jie būti renkami.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC4 (2012-03-20)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios susimaišydavo transporto priemonių ID serveriui sunaikinus transporto priemonę automatiškai.
 • Maksimalus žaidėjų limitas nustatytas į 500.
 • Sutvarkyta modifikacijos objektų išvaizdos klaidingas atvaizdavimas.
 • Išleista ir bandomoji serverio versija skirta Linux operacinės sistemos vartotojams.
 • Pridėtas pavyzdinis laisvos kameros skriptas „filterscripts“ aplanke - „flymode.pwn“.
 • Pridėta galimybė kontroliuoti žaidėjo paspaudimus ant ekrane esančių „textdraw'ų“, naudojant naująsias funkcijas TextDrawSetSelectable, SelectTextDraw, CancelSelectTextDraw bei OnPlayerClickTextDraw.
 • Pridėta keletas naujų objektų.
Žaidėjo surakinimas, atliktas SetPlayerSpecialAction funkcija.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC3 (2012-03-13)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios prie žaidėjo „prilipdyti“ objektai tapdavo „neprilipdyti“, žaidėjui nutolus nuo kitų žaidėjų didesniu atstumu nei maksimali žaidėjų sinchronizavimo distancija.
 • „Prilipdyti“ objektai prie žaidėjų bus sunaikinti, kai žaidėjas bus respawn'intas (žaidėjo modelis įkeltas į žaidimo pasaulį iš naujo) arba nustačius išvaizdos rinkimosi būseną.
 • Pridėta keletas naujų objektų.
 • Pridėtas papildomas specialus žaidėjo veiksmas - SPECIAL_ACTION_CUFFED. Juo žaidėjui pritaikoma tam tikra animacija, skirta pavaizduoti žaidėją surakintomis rankomis už nugaros. Kalcor teigia, jog ši ypatybė dar nėra galutinai užbaigta, todėl naudojant gali pasitaikyti įvairių nesklandumų.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC2 (2012-03-08)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidėjo pozicija galėjo būti pakeista į 0, 0, 0, tuo atveju, jei jis stovėtų ant transporto priemonės, kuri grąžinama į pradinę poziciją arba yra sunaikinama.
 • Pridėta galimybė „prilipdyti“ žaidėjo objektą prie norimos transporto priemonė naudojant AttachPlayerObjectToVehicle funkciją.
 • Pridėta galimybė judinti žaidėjo kameros poziciją bei priekinį vektorių nustatant norimą greitį. Šie veiksmai atliekami su naujomis funkcijomis - InterpolateCameraPos bei InterpolateCameraLookAt.
 • Pridėta galimybė „prilipdyti“ žaidėjo kamerą prie norimo objekto naudojant naująsias funkcijas AttachCameraToObject, AttachCameraToPlayerObject.

San Andreas Multiplayer 0.3e RC1 (2012-03-05)

 • Pridėta galimybė išgauti žaidėjo kliento versiją naudojant naująją GetPlayerVersion funkciją.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios serverių naršyklė galėjo nutraukti veikimą, serveriui nusiuntus klaidingą informaciją.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios funkcijos SpawnPlayer naudojimas galėjo atjungti žaidėją nuo serverio.
 • Ištaisyta klaida su žaidėjų spalvomis, kurios atsirado padidinus maksimalių žaidėjų kiekį iki 500 ar daugiau.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidėjas galėdavo išvengti mirties, jam pritaikius tam tikrą animaciją.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios serveriai buvo pažeidžiami į juos siunčiant ne tikrų žaidėjų prisijungimų užklausas.
 • Pridėtas specialus įrankis skirtas darbui su objektų koordinatėmis kitų kūnų atžvilgiu. Funkcijos skirtos šiems veiksmams - EditObject, EditPlayerObject, SelectObject, CancelEdit bei EditAttachedObject. Callback'ai skirti kontroliuoti funkcijų naudojimą - OnPlayerEditObject, OnPlayerEditAttachedObject, OnPlayerSelectObject. Pavyzdinis skriptas - „attachments.pwn“ byloje „filterscripts“ aplanke.
 • Pridėta galimybė kontroliuoti žaidėjo kameros judėjimą, naudojant SetPlayerCameraLookAt.
 • GUI dialogai nuo šiol turi antraštės foną.
 • Atnaujintas pagalbos informacijos išdėstymas kliente. Nuo šiol „F1“ klavišu pasiekiama informacija atvaizduojama GUI dialoge.
 • Pridėta keletas naujų objektų.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer