Kategorija:San Andreas Multiplayer 0.3d

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

San Andreas Multiplayer 0.3d R2

San Andreas Multiplayer 0.3d R2 (2011-12-09)

 • Ištaisyta keletas klaidų susijusių su padidintu maksimalių objektų skaičiumi.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidėjui atsijungiant nuo serverio, nebuvo atlaisvinta jo vieta serveryje.
 • Padidintas maksimalus žaidėjų skaičius serveryje iki 800.

San Andreas Multiplayer 0.3d

San Andreas Multiplayer 0.3d (2011-12-01)

 • Oficialus versijos išleidimas.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC9-3 (2011-11-24)

 • Pridėtas kliento nustatymas „sa-mp.cfg“ byloje - „directmode“ skirtas žaidėjams, kurių pokalbių langas atvaizduojamas su tam tikromis problemomis.
 • Ištaisyta galima klaida, dėl kurios klientas galėdavo išsijungti dėl serveryje panaudotos DestroyObject funkcijos.
 • Ištaisyta galima klaida, dėl kurios, klientas galėdavo išsijungti „atkabinus“ transporto priemones vieną nuo kitos.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC9-2 (klientas (2011-11-14)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios transporto priemonės sustodavo atidarius Pause menu.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais buvo įmanoma transliuoti daugiau nei vieną garso transliaciją.
 • Ištaisya Pause menu naudojamas, GUI langų rodymo metu.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios, dviratės transporto priemonės sukurtos kybodavo ore.
 • Į „debug labels“ informaciją grąžintos „cPos“ bei „sPos“ reikšmės.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikri objektai „sa-mp.img“ archyve buvo atvaizduojami be tekstūrų.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC9 (2011-11-11)

 • Pridėta galimybė sekti žaidėjo pasirinktą poziciją žemėlapyje, naudojant OnPlayerClickMap callback'ą. Jis iškviečiamas, kai žaidėjas Pause menu esančiame žemėlapyje, su RMB klavišu pasižymi tam tikrą koordinatę.
 • Laikinai atjungta AllowAdminTeleport funkcija.
 • Laikinai atjungta AllowPlayerTeleport funkcija.
 • Nuo šiol įmanoma atvaizduoti specifinių žaidimo klavišų reikšmes ne tik textdraw'uose, gametext'uose, bet ir pokalbių lango žinutėse bei 3d text label'iuose.
 • Sutvarkytas 3d text label'ių matomumas per tam tikrus objektus naudojant LOS parametrą funkcijoje.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidimas išsijungdavo žaidėjui bandant įsėsti į transporto priemonės vietą, kuri neegzistuoja.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios, dviratės transporto priemonės sukurtos kybodavo ore.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios serveris išsijungdavo į serverio konsolės langą įvedus tuščią komandą.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC8 (2011-11-07)

 • Kelių procesoriaus branduolių naudojimas, nuo šiol bus įjungtas, kaip pradinė funkcijos reikšmė.
 • Pašalintos nenaudojamos tekstūrų bylos iš „samp.img“ archyvo.
 • Sutvarkyta klaida, kuri išjungdavo žaidimą bandant naująjį objektų limitą.
 • TogglePlayerControllable funkcija pritaikyta Pause Menu.
 • Sutvarkyta klaida, dėl kurios šviesoforų šviesos buvo nesinchronizuojamos.
 • Atnaujinta kreditų informacija.
 • Atnaujinta NSIS įdiegimo bylų versija.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC7 (2011-10-29)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kurie žaidėjai nebematydavo pokalbių lango.
 • Pridėta galimybė tikrinti ar objektas yra judinamas naudojant naująsias funkcijas - IsObjectMoving bei IsPlayerObjectMoving.
 • Sutvarkytos problemos, kurios atsirasdavo naudajant SetVehicleParamsEx funkciją OnVehicleSpawn callback'e.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikri pickup'ai „pradingdavo“ interjeruose.
 • Pridėta galimybė tikrinti žaidėjo taikinį su GetPlayerTargetPlayer funkcija.
 • Sutvarkyta klaida, kai bandant įjungti Pause menu naudojant DEBUG mode'ą, žaidimas išsijungdavo.
 • Nuo šiol su Jernej's map editor, testuojant objektų pakeitimus žaidime, įmanoma patekti į norimą interjerą.
 • Pridėta naujų objektų.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC6-2 (klientas) (2011-10-20)

 • Ištaisyta dauguma klaidų dėl paskutiniame pakeitime atliktų pakeitimų su Pause menu.
 • Keletas pakeitimų skirtų transporto priemonių sirenoms.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC6 (2011-10-19)

 • Pridėta keletas naujų San Andreas žaidimo klavišų:
  • KEY_YES
  • KEY_NO
  • KEY_CTRL_BACK
 • Padidintas MAX_PLAYER_ATTACHED_OBJECTS maksimalus „prilipdytų“ prie žaidėjo objektų skaičiaus limitas iki 10.
 • TextDrawSetString nuo šiol bus galima naudoti norint pakeisti grafinį textdraw objektą.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriems žaidėjams atsirasdavo problemos bandai naudoti transporto priemonių sireną.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios prie judinamo objekto „prilipdyti“ kiti objektai nesustodavo judinami panaudojus StopObject funkciją.
 • Nuo šiol žaidėjui sustabdant žaidimą įjungus Pause rėžimą, žaidimas nebus stabdomas. Tai reiškia, jog informacija apie žaidėją, toliau bus siunčiama serveriui.
 • Žaidėjui „nuleidus“ žaidimą bei jį vėl aktyvavus, nebebus rodomas Pause menu.
Grafinių elementų atvaizdavimas žaidėjo ekrane.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC5-3 (klientas) (2011-10-15)

 • Nuo šiol naudojant textdraw sistema įmanoma ant žaidėjo ekrano uždėti betkokį grafinį objektą iš jau esamų San Andreas žaidime. Pirmiausia sukūrus textdraw'ą reikia nustatyti jo šriftą su funkc. TextDrawFont į 4. Patys grafiniai objektai kuriame su TextDrawCreate funkcija. Į parametrą, kuris nustato textdraw'e rodomo teksto reikšmę įrašykite vieną iš šių reikšmių:
  • hud:
  • samaps:

arba bet kokio atskiros „.txd“ bylos esančios „...\GTA San Andreas\models\txd\“ aplanke pavadinimą. bei po jos, grafinio objekto pavadinimą.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC5-2 (klientas) (2011-10-12)

 • Nuo šiol „surf'inti“ bus įmanoma ir esant žaidėjui ant objekto, kuris „prilipdytas“ prie transporto priemonės.
 • Tam tikri pataisimai su objektų pozicijų keitimu. Nuo šiol panaudojus MoveObject funkciją su objektu, kuris jau jau juda, objektas akimirksniu bus nukeliamas į prieš tai nustatytą MoveObject funkcijos galutinę padėtį bei po to bus pradėta judinamo objekto sekantis pozicijos keitimas. Norint, jau judinamą objektą pajudinti iš jo realios pozicijos, prieš antrąjį judinimą būtina panaudoti StopObject funkciją. Tuomet objektas bus judinamas iš paskutinės realios pozicijos, t.y. ne iš galutinės, kuri buvo nustatyta panaudojant MoveObject funkciją pirmąjį kartą.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC5 (2011-10-11)

 • Pridėta galimybė sekti žaidėjo atakas naujajame callback'e OnPlayerGiveDamage. Jis iškviečiamas, kada žaidėjas bando padaryti žalą kitam žaidėjui.
 • Šiokie tokie pataisymai su ginklais, siekiant pakeisti žaidimo greitį.
 • Patobulinta SetPlayerTeam funkcija, kuri anksčiau sutrikdydavo žaidėjų sinchronizaciją, leisdama žaidėjui padaryti žalą, kitam asmeniui esančiam toje pačioje komandoje.
 • Pridėta 14 skin'ų. Už naujųjų išvaizdų informaciją dėkojama „IllidanS4“.
 • Patobulintas žaidėjo įvedamų pranešimų tikrinimas.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC4-2 (klientas) (2011-10-10)

 • Ištaisyta klaida, dėl kurios išsijungdavo žaidimas, žaidėjui naudojant San Andreas EU žaidimo versiją.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC4 (2011-10-09)

 • Pakeistas serverio maksimalaus žaidėjų kiekio limitas iki 500 žaidėjų.
 • Pakoreguotas „Area 51“ modelis.
 • MoveObject funkcija nuo šiol nekontroliuos objekto sukimosi, jei parametrai nustatantys objekto sukimosi koordinates nebus panaudoti. Taip pat ši funkcija neįtakos SetObjectRot funkcijos.
 • Ištaisytas serverio pažeidžiamumas, naudojant „exec“ komandą konsolėje.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC3-3 (klientas) (2011-10-08)

 • Šis atnaujinimas turėtų sutvarkyti pagreitėjusį žaidimo greitį dėl ankstesnių atnaujinimų.
 • Pridėta nauja reikšmė „sa-mp.cfg“ byloje - „multicore“, kuri nustato ar San Andreas žaidimas turėtų išnaudoti daugiau nei vieną procesoriaus branduolį.
 • Į klientą įdiegta papildomų objektų.
 • Pašalintas objektas „BigCesar“ iš „samp.ide“ bylos, dėl problemų, kurias jis keldavo.
 • Pašalintas telefono objektas iš žaidėjo naudojant SPECIAL_ACTION_USECELLPHONE, tam, jog būtų galimybė vietoje šio objekto naudoti kitus.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC3-2 (klientas) (2011-10-05)

 • Ištaisyta klaida, kuri nesustabdydavo pradėtos audio transliacijos, pradėjus transliuoti kitą.
 • Ištaisyta klaida, kuri sustabdydavo žaidimą, kuomet žaidėjas „surfindavo“ ant objekto, kuris buvo panaikintas.
 • Ištaisyta klaida, žaidėjui sukantis ant sukamo objekto.
 • Pakoreguota keletas klaidų su ginklais, atsiradusių dėl pakeitimų su San Andreas žaidime 0.3d RC3 versijoje.
 • Nuo šiol panaudojus MoveObject funkciją su objektų, kuri judėjo iki funkcijos panaudojimo, ankstesnioji objekto judėjimo trajektorija bus sustabdyta bei pratęsta naująją.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC3 (2011-10-01)

 • Pakeitimai San Andreas žaidimo varikliuke, turėtų įtakoti kadrų per sekundę skaičiaus padidėjimą (ang. „fps - frames per second“).
 • Patobulinta MoveObject funkcija. Nuo šiol bus įmanoma pasukti objektą.
 • Atsirado nauja galimybė „prilipdyti“ objektą prie kito objekto, naudojant AttachObjectToObject funkciją.
 • Ištaisytas serverio pažeidžiamumas, naudojant „exec“ komandą konsolėje.
SA-MP 0.3d RC2 versijoje pridėtas taksi ženklo objektas.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC2 (2011-09-18)

 • Pridėta galimybė sekti žaidėjo būseną, kuomet jis atakuojamas, naudojant OnPlayerTakeDamage.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kurie žaidėjai nematydavo tempimo įrankio prie specialių transporto priemonių.
 • Atsirado naujas dialogų stilius, su kuriuo galite užmaskuoti žaidėjo įvestą tekstą - DIALOG_STYLE_PASSWORD.
 • Ištaisyta klaida, kuri nenutraukdavo garso transliacijų žaidėjui atsijungus nuo serverio.
 • Sutvarkytos problemos, kurios neleisdavo groti garsų, naudojant PlayerPlaySound funkciją.
 • Įdėta nauja kliento komanda „/audiomsg“, kuri išjungia automatinį pranešimą apie prisijungimą prie garso transliacijos.
 • Atnaujinta pora žaidimo objektų, tarp kurių SFPD interjeras su pašalintomis kamerų grotomis.
 • Pridėta naujų papildomų objektų.
SA-MP 0.3d RC1 atsiradusi galimybė naikinti pradinius žaidimo pasaulio objektus.

San Andreas Multiplayer 0.3d RC1 (2011-09-13)

 • Nuo šiol SA-MP palaiko Shoutcast, Icecast transliacijas bei garso įrašo paleidimą.
 • Visi San Andreas garsai nuo šiol gali būti naudojami su PlayerPlaySound funkcija.
 • Atsirado galimybė panaikinti bet kokius objektus pasirinktu spinduliu.
 • Ištaisyta klaida, kurios metu radaras rodydavo gana netaisyklinga informaciją.
 • Patobulinta transporto priemonių sinchronizacija. Nuo šiol visos transporto priemonės bus atvaizduojamos realiai išgauta informacija iš klientų.
 • Sutvarkyta desinchronizavimo problema judinant dvirates transporto priemones.
 • Patobulintas „surf'ingas“ ant traukinių vagonų.
 • Maksimalus serveryje objektų skaičiaus limitas padidintas iki 1000. (Tai nereiškia, jog vienu metu žaidėjas galės matyti iki 1000 objektų, tiesiog matomumo limitas išliks iki 500 objektų, o pačiame serveryje bus įmanoma naudoti iki 1000 papildomų objektų.)
 • Maksimalus pickup'ų skaičius serveryje padidintas iki 4096.
 • Dabartinis kadrų per sekundę (ang. „fps - frames per second“) ribotuvas nustatytas iki 50 kadrų per sekundę.
 • Ištaisyta animacijos smulki klaida, žaidėjui paliekant transporto priemonę.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidėjas besinaudodamas žaidime eskalatoriais galėjo žaidimas išsijungti.
 • Prie bendros serverio statistikos nuo šiol bus rodomas ir „internal frame rate“.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios žaidėjas per „spawn“ būsena buvo nukeliamas ant transporto priemonės, kuria besinaudojo „surf'inant“.
 • GetPlayerAnimationIndex funkcija nuo šiol nebe aptiks animacijos „FACTALK“ animacijų bibliotekoje „PED“.
 • Atnaujinti „lifto“ modelio failai. (Konkrečiai pakeista „.col“ tipo byla.)

Puslapiai kategorijoje „San Andreas Multiplayer 0.3d“

Rodoma 15 šios kategorijos puslapių (iš viso kategorijoje yra 15 puslapių).

Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer