GetPlayerCameraTargetVehicle

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

GetPlayerCameraTargetVehicle

Funkcijos pavadinimas GetPlayerCameraTargetVehicle
Sintaksė
Reikalavimai EnablePlayerCameraTarget
Kategorija Kameros Funkcijos.png Kameros Funkcijos‏‎
Biblioteka a_players.inc‏‎
Atsiradimas 0.3.7 RC1

Aprašymas

Funkcija skirta išgauti transporto priemonės, į kurią žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Sintaksė

(playerid)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo, kurio ekrano centras tikrinamas, ID.


Grąžinama reikšmė:
Ekrane centre aptikus transporto priemonę grąžinama reikšmė lygi aptiktos transporto priemonės ID, priešingu atveju INVALID_VEHICLE_ID.

Pavyzdys

Matomos transporto priemonės aptikimas

Žaidėjui įvedus komandą, tikrinama jo ekrano centre matoma transporto priemonė.

Blantas 17:11, 27 sausio 2015 (EET)

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
        if(!strcmp(cmdtext, "/matomastransportas", true))
        {
                new vehicleid = GetPlayerCameraTargetVehicle(playerid);
                if(vehicleid != INVALID_VEHICLE_ID)
                {
                        new pranesimas[64];
                        format(pranesimas, sizeof pranesimas, "{FFFFFF}Transp. priem. ID: %d", vehicleid);
                        SendClientMessage(playerid, 0, pranesimas);
                }
                else SendClientMessage(playerid, 0, "{FFFFFF}Ekrano centre nėra jokios matomos transporto priemonės.");
                return 1;
        }
        return 0;
}

Papildoma

  • Transporto priemonės aptinkamos tik esant ekrano centre. Ekrano centras bei taikymosi žymeklis naudojantis ginklu dažniausiai skiriasi.
  • Maksimalus atstumas tarp žaidėjo kameros bei transporto priemonės negali būti didesnis nei 40 žaidimo vienetų.

Istorija

Release Candidate
0.3.7 RC1 Pridėta galimybė išgauti transporto priemonės, į kurią žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su GetPlayerCameraTargetVehicle veikimu.

  • GetPlayerCameraTargetVehicle: Išgauti transporto priemonės, į kurią žaidėjo kamera nukreipta, ID.
  • InterpolateCameraLookAt: Judinti kameros pozicijos priekinį vektorių iš vieno taško į kitą nustatytu greičiu.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer