GetPlayerCameraTargetObject

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

GetPlayerCameraTargetObject

Funkcijos pavadinimas GetPlayerCameraTargetObject
Sintaksė
Reikalavimai EnablePlayerCameraTarget
Kategorija Kameros Funkcijos.png Kameros Funkcijos‏‎
Biblioteka a_players.inc‏‎
Atsiradimas 0.3.7 RC1

Aprašymas

Funkcija skirta išgauti objekto, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Sintaksė

(playerid)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo, kurio ekrano centras tikrinamas, ID.


Grąžinama reikšmė:
Ekrane centre aptikus serverio objektą grąžinama reikšmė lygi objekto ID, priešingu atveju INVALID_OBJECT_ID.

Pavyzdys

Matomo objekto aptikimas

Žaidėjui įvedus komandą, tikrinama jo ekrano centre matomas serverio objektas.

Blantas 16:57, 27 sausio 2015 (EET)

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
    if(!strcmp(cmdtext, "/matomasobjektas", true))
    {
        new objectid = GetPlayerCameraTargetObject(playerid);
        if(objectid != INVALID_OBJECT_ID)
        {
                new pranesimas[64];
                format(pranesimas, sizeof pranesimas, "{FFFFFF}Objekto ID: %d", objectid);
                SendClientMessage(playerid, 0, pranesimas);
        }
        else SendClientMessage(playerid, 0, "{FFFFFF}Ekrano centre nėra jokio matomo serverio objekto.");
        return 1;
    }
    return 0;
}

Papildoma

  • Objektai aptinkami tik esant ekrano centre. Ekrano centras bei taikymosi žymeklis naudojantis ginklu dažniausiai skiriasi.
  • Ši funkcija atpažįsta tik serverio sukurtus objektus.
  • Maksimalus atstumas tarp žaidėjo kameros bei objekto negali būti didesnis nei 40 žaidimo vienetų.

Istorija

Release Candidate
0.3.7 RC1 Pridėta galimybė išgauti objekto, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su GetPlayerCameraTargetObject veikimu.

  • GetPlayerCameraTargetObject: Išgauti objekto, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.
  • InterpolateCameraLookAt: Judinti kameros pozicijos priekinį vektorių iš vieno taško į kitą nustatytu greičiu.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer