GetPlayerCameraTargetActor

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

GetPlayerCameraTargetActor

Funkcijos pavadinimas GetPlayerCameraTargetActor
Sintaksė
Reikalavimai EnablePlayerCameraTarget
Kategorija Kameros Funkcijos.png Kameros Funkcijos‏‎
Biblioteka a_players.inc‏‎
Atsiradimas 0.3.7 RC6-1

Aprašymas

Funkcija skirta išgauti aktoriaus, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Sintaksė

(playerid)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo, kurio ekrano centras tikrinamas, ID.


Grąžinama reikšmė:
Ekrane centre aptikus aktorių grąžinama reikšmė lygi rasto aktoriaus ID, priešingu atveju INVALID_ACTOR_ID.

Pavyzdys

Matomo aktoriaus aptikimas

Žaidėjui įvedus komandą, tikrinama jo ekrano centre matomas aktorius.

Blantas 13:57, 27 balandžio 2015 (EEST)

public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
        if(!strcmp(cmdtext, "/matomasaktorius", true))
        {
                new actorid = GetPlayerCameraTargetActor(playerid);
                if(actorid != INVALID_ACTOR_ID)
                {
                        new pranesimas[64];
                        format(pranesimas, sizeof pranesimas, "{FFFFFF}Aktoriaus ID: %d", actorid);
                        SendClientMessage(playerid, 0, pranesimas);
                }
                else SendClientMessage(playerid, 0, "{FFFFFF}Ekrano centre nėra jokio matomo aktoriaus.");
                return 1;
        }
        return 0;
}

Papildoma

  • Aktoriai aptinkami tik esant ekrano centre. Ekrano centras bei taikymosi žymeklis naudojantis ginklu dažniausiai skiriasi.
  • Maksimalus atstumas tarp žaidėjo kameros bei aktoriaus negali būti didesnis nei 40 žaidimo vienetų.

Istorija

Release Candidate
0.3.7 RC6-1 Pridėta galimybė išgauti aktoriaus, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su GetPlayerCameraTargetActor veikimu.

  • GetPlayerCameraTargetActor: Išgauti aktoriaus, į kurį žaidėjo kamera nukreipta, ID.
  • InterpolateCameraLookAt: Judinti kameros pozicijos priekinį vektorių iš vieno taško į kitą nustatytu greičiu.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer