floatlog

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

floatlog

Funkcijos pavadinimas floatlog
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Matematinės Funkcijos.png Matematinės Funkcijos
Biblioteka float.inc
Atsiradimas 0.1 R1

Aprašymas

Funkcija skirta išgauti sveikojo skaičiaus ar dešimtainės trupmenos logaritmą.

Sintaksė

(Float:value, Float:base=10.0)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.Float:value Skaičaus, kurio logaritmas skaičiuojamas, vertė.

Neprivalomi parametrai

Šis parametras nėra privalomas.Float:baseLogaritmo, kuris skaičuojamas, pagrindas. Numatytoji reikšmė 10.0.


Grąžinama reikšmė:
Grąžinama skaičiaus logaritmas nurodytu pagrindu.

Pavyzdys

Logaritmo skaičiavimas

Skaičiuojamas skaičiaus 100 pagrindu 10 (lg) logaritmas.

Blantas 14:19, 22 liepos 2013 (EEST)

main()
{
        new Float:x = 100,
                Float:b = 10;
               
        new Float:n = floatlog(x, b);
        printf("lg%0.0f = %0.0f", x, n); // lg100 = 2
}

Papildoma

 • Daugiau informacijos apie logaritmą galima rasti čia - Logaritmas.

Istorija

Release
0.1 R1 Pridėta galimybė išgauti dešimtainės trupmenos logaritmą.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su Floatlog veikimu.

 • acos: Išgauti arkkosinuso reikšmę.
 • asin: Išgauti arksinuso reikšmę. arksinusas
 • atan2: Išgauti arktangento reikšmę atitinkančiame ketvirtyje.
 • atan: Išgauti arktangento reikšmę.
 • clamp: Apriboti skaičiaus reikšmę.
 • float: Paversti sveikąjį skaičių į dešimtainę trupmeną.
 • floatabs: Išgauti skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį).
 • floatadd: Sudėti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcmp: Palyginti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcos: Išgauti kosinuso reikšmę.
 • floatdiv: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų dalmenį (santykį).
 • floatfract: Išgauti dešimtainės trupmenos trupmeninę dalį.
 • floatlog: Išgauti dešimtainės trupmenos logaritmą.
 • floatmul: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų sandaugą.
 • floatpower: Išgauti dešimtainės trupmenos pakeltos n laipsniu reikšmę.
 • floatround: Suapvalinti dešimtainę trupmeną iki sveikųjų dalių.
 • floatsqroot: Išgauti dešimtainės trupmenos kvadratinę šaknį.
 • floatstr: Paversti eilutę į dešimtainę trupmeną.
 • floatsub: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų skirtumą.
 • floattan: Išgauti tangento reikšmę.
 • max: Išgauti didesniąją reikšmę.
 • min: Išgauti mažesniąją reikšmę.
 • random: Išgauti atsitiktinę sveikojo skaičiaus reikšmę.
 • VectorSize: Išgauti vektoriaus ilgį (modulį).
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer