floatcmp

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

floatcmp

Funkcijos pavadinimas floatcmp
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Matematinės Funkcijos.png Matematinės Funkcijos
Biblioteka float.inc
Atsiradimas 0.1 R1

Aprašymas

Funkcija skirta palyginti dviejų sveikųjų skaičių ar dešimtainių trupmenų vertes.

Sintaksė

(Float:oper1, Float:oper2)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.Float:oper1 Pirmojo lyginamo skaičiaus vertė.
Šis parametras yra privalomas.Float:oper2 Antrojo lyginamo skaičiaus vertė.


Grąžinama reikšmė:
Jei abiejų skaičių reikšmės vienodos, grąžinama reikšmė lygi 0. Pirmajai reikšmei esant didesnei, grąžinama reikšmė lygi 1, priešingu atveju - -1.

Pavyzdys

Reikšmių palyginimas

Lyginamos dvi reikšmės, priklausančios kintamiesiems a bei b.

Blantas 14:06, 22 liepos 2013 (EEST)

main()
{
        new Float:a = 1.3,
            Float:b = 2.01;
           
        new     const Reiksmes[3][11] = {"mažiau už", "lygu", "daugiau už"};
       
        new Rezultatas = floatcmp(a, b);
       
        printf("%0.2f %s %0.2f", a, Reiksmes[Rezultatas + 1], b); // 1.29 mažiau už 2.00
}

Istorija

Release
0.1 R1 Pridėta galimybė palygint dvi dešimtaines trupmenas.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su Floatcmp veikimu.

 • acos: Išgauti arkkosinuso reikšmę.
 • asin: Išgauti arksinuso reikšmę. arksinusas
 • atan2: Išgauti arktangento reikšmę atitinkančiame ketvirtyje.
 • atan: Išgauti arktangento reikšmę.
 • clamp: Apriboti skaičiaus reikšmę.
 • float: Paversti sveikąjį skaičių į dešimtainę trupmeną.
 • floatabs: Išgauti skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį).
 • floatadd: Sudėti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcmp: Palyginti dvi dešimtaines trupmenas.
 • floatcos: Išgauti kosinuso reikšmę.
 • floatdiv: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų dalmenį (santykį).
 • floatfract: Išgauti dešimtainės trupmenos trupmeninę dalį.
 • floatlog: Išgauti dešimtainės trupmenos logaritmą.
 • floatmul: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų sandaugą.
 • floatpower: Išgauti dešimtainės trupmenos pakeltos n laipsniu reikšmę.
 • floatround: Suapvalinti dešimtainę trupmeną iki sveikųjų dalių.
 • floatsqroot: Išgauti dešimtainės trupmenos kvadratinę šaknį.
 • floatstr: Paversti eilutę į dešimtainę trupmeną.
 • floatsub: Išgauti dviejų dešimtainių trupmenų skirtumą.
 • floattan: Išgauti tangento reikšmę.
 • max: Išgauti didesniąją reikšmę.
 • min: Išgauti mažesniąją reikšmę.
 • random: Išgauti atsitiktinę sveikojo skaičiaus reikšmę.
 • VectorSize: Išgauti vektoriaus ilgį (modulį).
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer