AttachCameraToPlayerObject

Iš GTA-Online Wikipedia.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

AttachCameraToPlayerObject

Funkcijos pavadinimas AttachCameraToPlayerObject
Sintaksė
Reikalavimai nėra
Kategorija Kameros Funkcijos.png Kameros Funkcijos
Biblioteka a_players.inc
Atsiradimas 0.3e RC2

Aprašymas

Funkcija skirta „prilipdyti“ žaidėjo kamerą prie norimo žaidėjo objekto.

Sintaksė

(playerid, playerobjectid)

Privalomi parametrai

Šis parametras yra privalomas.playerid Žaidėjo ID, kurio kamerą norima „prilipdyti“.
Šis parametras yra privalomas.playerobjectid Žaidėjo objekto ID, prie kurio norima „prilipdyti“ kamerą.


Grąžinama reikšmė:
Ši funkcija neturi grąžinamos reikšmės.

Pavyzdys

Žaidėjo kameros „prilipdymas“ prie judančio žaidėjo objekto.

Žaidėjo kamera „pilipdoma“ prie žaidėjo objekto, kuris vėliau nustatomas judėti į tam tikrą poziciją. Kartu su žaidėjo objektu juda ir pati kamera.

Blantas 13:40, 8 kovo 2012 (EET)

new edit_objectid = INVALID_OBJECT_ID;
public OnPlayerCommandText(playerid, cmdtext[])
{
        if(strcmp(cmd, "/cam_on_obj",true) == 0)
        {
                new Float:X, Float:Y, Float:Z;
                GetPlayerPos(playerid, X, Y, Z);
                if(edit_objectid == INVALID_OBJECT_ID)
                {
                        edit_objectid = CreatePlayerObject(playerid, 19320, X+1.0, Y+1.0, Z+0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 200.0);
                }
                AttachCameraToPlayerObject(playerid, edit_objectid);
                MovePlayerObject(playerid, edit_objectid, X, Y + 2000.0, Z + 400.0, 20.0);
                return 1;
        }
        return 0;
}

Istorija

Release Candidate
0.3e RC2 Pridėta galimybė „prilipdyti“ žaidėjo kamerą prie norimo žaidėjo objekto.

Rekomenduojama

Siūlome patikrinti žemiau išvardintas funkcijas, kurios susijusios su AttachCameraToPlayerObject veikimu.

  • AttachCameraToPlayerObject: Prilipdyti kamerą prie žaidėjo objekto.
  • InterpolateCameraLookAt: Judinti kameros pozicijos priekinį vektorių iš vieno taško į kitą nustatytu greičiu.
Asmeniniai įrankiai
San Andreas Multiplayer